Gå direkt till sidans innehåll

Kost

Huvudområde SE. 4

Vad vi äter och hur vi hanterar maten påverkar miljön på många sätt, i hela livsmedelskedjan från jord till bord. All konsumtion orsakar på något sätt utsläpp av växthusgaser. Andra negativa effekter av matens miljöpåverkan är övergödning, överfiskning och användning av kemiska bekämpningsmedel. Våra matvanor och vilken mat vi väljer att äta har därför en stor betydelse för miljön.

I Södertälje tillagas ca 13'000 portioner varje dag i förskolor, skolor och äldreomsorg. Kommunen ligger i täten i Sverige för ekologisk och hållbar kost inom offentliga måltider. Kommunen är även en regional nod för hållbar livsmedelsproduktion.

Uppdaterad: 2023-05-23