Gå direkt till sidans innehåll

Tillgänglighet för Miljöbarometern

Artikel

Södertälje kommun står bakom den här webbplatsen. Vi strävar efter att webbplatsen ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Det inkluderar personer med funktionsnedsättning som använder hjälpmedel för att ta del av information och tjänster. Det här dokumentet beskriver hur Miljöbarometern uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det kan dock laddas upp dokument till webbplatsen som har bristande tillgänglighet. Se avsnittet Innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Miljöbarometern som inte är tillgängligt för dig är du välkommen att kontakta oss på kommunen:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan rapportera bristande tillgänglighet till myndigheten, och även anmäla ifall du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter.

Anmäl bristande tillgänglighet hos DIGG

Tips för ökad tillgänglighet

Det går att öka kontrasten genom att markera en mätserie i diagramytan eller i diagramförklaringen. Den valda mätserien får då ökad kontrast. Bakgrundsfärger i diagrammen, så kallade tillståndsklassningar, visas även i text när man markerar en mätpunkt eller en stapel.

Mätserier och mätpunkter i diagrammen kan markeras med pekdon eller med tangentbordets tab- och piltangenter. Data i diagrammen kan även visas i tabellform via fliken Tabell, eller i exelformat via länken Exportera data till Excel under diagrammen.

Innehåll som inte är tillgängligt

PDF-Dokument

Det kan finnas PDF-dokument på webbplatsen som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna textalternativ.

Vi prioriterar att arbeta med mallar och rutiner för att säkerställa att nya dokument som läggs upp är tillgängliga. Vad gäller äldre dokument kommer vissa att göras tillgängliga i samband med uppdatering och andra vid behov.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av det redaktionella innehållet på Södertälje kommuns miljöbarometer. Kommunens applikationsutvecklare Miljöbarometern AB har gjort en teknisk granskning av tillgängligheten på webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 25 maj 2023.
Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 25 maj 2022.

Uppdaterad: 2023-05-25