Gå direkt till sidans innehåll

Om Miljöbarometern

Artikel

Webbplatsen Södertälje kommuns miljöbarometer är en resurs för alla som söker fakta om miljön i Södertälje eller vill veta mer om kommunens miljö- och hållbarhetsarbete.

Syftet med Miljöbarometern

Södertälje kommuns miljöbarometer lyfter fram miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunen och bidrar till att korrekt data används som beslutsunderlag för fortsatta åtgärder. På webbplatsen kan även södertäljeborna själva följa hur det går för miljön i kommunen.

Ökad delaktighet och insyn i kommunens arbete är en viktig del av att skapa en hållbar kommun. Data publiceras i enlighet med Århuskonventionen – FN-konventionen om tillgång till miljöinformation och allmänhetens deltagande i beslutsprocesser i miljöfrågor.

Viktiga målgrupper är beslutsfattare och anställda inom staden, kommuner och andra aktörer som staden samarbetar med, miljökonsulter, lärare och elever, media och självklart södertäljeborna själva.

Uppdaterad: 2023-05-25