Gå direkt till sidans innehåll

Lokal Agenda 2030

Projekt SDG

Agenda 2030 där de 17 globala målen för hållbar utveckling ingår, är den mest ambitiösa agendan som någonsin antagits. Alla länder i världen har åtagit sig att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom; att minska ojämlikheter och orättvisor i världen; att främja fred och rättvisa; och att lösa klimatkrisen.

Södertälje kommun arbetar aktivt inom alla verksamheter med att bidra till de globala målen. Kommunen har som övergripande mål att år 2030 ska alla kunna leva och verka i ett hållbart och attraktivt Södertälje. För att uppnå det så behövs ett robust, klimatneutralt, grönt och cirkulärt samhälle. Nedan kan du följa en mängd indikationer som visar hur det ligger till med hållbarhetsutvecklingen i kommunen.

Uppdaterad: 2023-05-26