Gå direkt till sidans innehåll

Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp

Delområde SE. 1. 2

Den ökade konsumtionen av resurser är idag ohållbar och många ekosystem är under mycket hög belastning. I dag orsakas ungefär hälften av klimatutsläppen och mer än 90 procent av världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald av att resurser används ineffektivt.

Här hittar du statistik om hur stora utsläppen av växthusgaser från hushållen är i Södertälje kommun och var de kommer ifrån. Statistik är hämtad ur Konsumtionskompassen som Stockholm Environment Institute (SEI) har utvecklat. Konsumtionskompassen är ett digitalt verktyg som kommuner kan använda för att kartlägga konsumtionsbaserade utsläpp för hushåll i den egna kommunen.

Uppdaterad: 2023-05-25